RUTAVDRAG FÖR FLYTTHJÄLP – SÅ FUNGERAR DET

En glädjande nyhet från den 1 augusti 2016 är att du numera kan få rutavdrag när du anlitar en flyttfirma i samband med flytt till en ny bostad. Denna förändring i rutavdraget innebär att du nu endast behöver betala 50% av arbetskostnaden när du anlitar flytthjälp!

VAD INNEBÄR RUTAVDRAG?

RUT är en förkortning för renhållning, underhåll, tvätt och är ett skatteavdrag på tjänster kopplade till det egna hemmet, där du har rätt att dra av hälften av arbetskostnaden upp till 50 000 krunder ett år. Är du över 65 år är taket för rutavdrag 50 000 kr. Några av de tjänster som omfattas av rutavdraget är t.ex. enklare städning, tvätt, barnpassning och trädgårdsarbete. Nytt från 1 augusti 2016 är alltså att du även kan anlita flytthjälp och få rutavdrag. För mer information om vilken typ av tjänster som omfattas av rutavdraget kan du gå in på Skatteverkets hemsida.

VAD INGÅR I RUTAVDRAG FÖR FLYTT?

Rutavdrag för flytthjälp gäller för flytt av möbler och bohag mellan bostäder, men även om du behöver flytta saker för tillfällig magasinering. Viktigt att veta är att rutavdraget endast innefattar själva arbetskostnaden.

Detta kan du få avdrag för:

  • Hjälp med packning och uppackning av dina saker.
  • Bärhjälp.
  • Lastning och lossning.
  • Arbetstiden för transporten (bilkostnaden och drivmedel ingår inte eftersom endast kostnader för arbete omfattas av rutavdraget).

ATT TÄNKA PÅ

  • Du kan bara få rutavdrag som privatperson (företag och föreningar kan inte använda sig av rut).
  • Du ska ha fyllt 18 år under beskattningsåret.
  • Du behöver ha en inkomst och ha betalat tillräckligt med skatt eftersom rutavdraget räknas av från den skatt du betalat. Du kan aldrig få mer rutavdrag än vad du betalat i skatt. Har du t ex bara betalat 18 000 kr i skatt under året, så får du göra avdrag på max 18 000 kr.
  • Kontrollera att du under året inte nått maxtaket för rutavdrag på 50 000 kr(görs hos Skatteverket).
  • Rutavdraget är kopplat till individen, är ni flera i hushållet, antingen gifta eller sambos, så har ni rätt till rutavdrag på 50 000 kr per person och kan också omfördela avdraget mellan er.

HUR FUNGERAR DET MED BETALNINGEN NÄR JAG VILL HA RUTAVDRAG FÖR FLYTTHJÄLP?

Rutavdraget dras av direkt och du betalar endast hälften av arbetskostnaden. Vi på EKOFOX, flyttfirma Stockholm,  sköter sedan kontakterna med Skatteverket och begär in resterande delen av ersättningen. I våra priser till privatpersoner är rutavdraget inkluderat.