Dödsbo städning är en tjänst som kräver en djup förståelse för de känslomässiga banden och minnena som är knutna till de föremål och utrymmen som ska hanteras. Vår personal är noggrant utvald och utbildad för att närma sig varje uppdrag med högsta grad av empati, respekt och professionalism. Vi förstår att varje föremål, oavsett hur litet, kan bära ett stort affektionsvärde och behandlar därför varje uppdrag med den omsorg och uppmärksamhet det förtjänar.

BOKA OFFERT

Professionell flyttfirma i stockholm för din flytt

Ansvar och omsorg i hanteringen av dödsboet

När det gäller ansvaret för ett dödsbo faller det ofta på de efterlevande anhöriga eller en utsedd dödsbodelägare. Det är viktigt att klargöra och förstå det juridiska ansvaret innan några åtgärder vidtas. Vi på Ekofox arbetar nära med dig för att säkerställa att alla aspekter av städningen hanteras med den största respekt för både de juridiska och emotionella aspekterna av processen.

Dödsbodelägarna är ansvariga för städning av dödsbo

Dödsbodelägarna bär det fulla ansvaret för att organisera och genomföra städningen av ett dödsbo. Detta innebär att de måste se till att boet inte bara töms på ett respektfullt och omsorgsfullt sätt, utan också att det efterlämnade utrymmet rengörs noggrant. Denna process kan vara emotionellt påfrestande, eftersom den ofta innebär att man måste hantera personliga tillhörigheter och minnen av den avlidne. Vi på Ekofox städar dödsboet med respekt och respekterar alltid dina önskningar som anhörig.

Detta ingår i städningen av dödsboet

När det kommer till städningen av ett dödsbo, omfattar tjänsten en rad noggrant genomförda moment för att säkerställa att bostaden blir ordentligt rengjord och förberedd för nästa steg, vare sig det handlar om försäljning, uthyrning eller överlämnande till de efterlevande. Professionella städtjänster tar hänsyn till alla aspekter av städprocessen med en djup förståelse för den känslighet som situationen kräver.

Detta ingår vanligtvis i städningen av dödsboet:

  • Grundlig dammtorkning: Av alla ytor, inklusive skåp, hyllor och fönsterbrädor, för att avlägsna damm och smuts.
  • Golvrengöring: Säkerställer att alla typer av golv, från trä till mattor, rengörs noggrant.
  • Rengöring av kök och badrum: Inkluderar desinficering av alla ytor, rengöring av vitvaror, kranar, och sanitetsartiklar för att säkerställa högsta hygienstandard.
  • Fönsterputs: Alla fönster rengörs både in- och utvändigt.
  • Bortforsling av skräp och oönskade föremål: Som en del av tömningsprocessen, säkerställs att allt som inte ska bevaras avlägsnas på ett ansvarsfullt sätt.

Boka övriga städtjänster hos oss

Utöver dödsbo städning erbjuder vi även hemstädning och flyttstädning för privatpersoner i Stockholm. Flyttstädningen brukar ofta vara en av de momentet som också måste utföras i samband med en dödsbo städning eftersom bostaden kanske ska säljas efteråt eller någon ny hyresgäst ska flytta in. Speciellt när det gäller flyttstädning kan det vara en stor lättnad att veta att allt kommer att skötas professionellt, särskilt om det finns föremål från ett dödsbo som ska flyttas till en nära anhörig.

Tömning av dödsbo innan städning

Innan man påbörjar tömningen av ett dödsbo är det viktigt att vara medveten om att kostnaderna för rensning och tömning normalt sett täcks av boets medel. Om det finns begränsade ekonomiska resurser i boet är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för dödsboanmälan hos den lokala kommunen. Det är dock kritiskt att ingenting i boet har rörts innan detta steg tas.

Rensning och tömning av dödsbo

Efter att en bouppteckning har genomförts är det möjligt att starta processen med att rensa och tömma dödsboet. Det som inte går att sälja ser vi till att transporteras till återvinning. Vi erbjuder även packningstjänster samt tillhandahåller kartonger och emballage för att underlätta processen för dig. 

Städning av dödsbo

När ett dödsbo har tömts är nästa steg att utföra en grundlig städning. Behoven av städning kan variera beroende på boets framtida planer, såsom renovering, försäljning eller andra specifika krav. Vi diskuterar tillsammans dina behov och önskemål för att hitta den bästa lösningen som underlättar för dig under dessa svåra tider. Vårt team erbjuder omfattande städtjänster och kan även assistera med sanering av dödsbo vid behov, för att säkerställa en omsorgsfull hantering av allt som behöver göras efter en närståendes bortgång.

Förvaring av dödsbo – få hjälp med magasinering

Att förvara ett dödsbo helt eller delvis kan ge en känsla av trygghet, eftersom det ger mer tid att överväga framtiden för de efterlämnade tillhörigheterna utan att behöva göra omedelbara beslut. Vi bistår med förvaringslösningar för dödsbon i form av magasinering.

Dödsbo städning pris

Priset för städning av ett dödsbo kan variera beroende på flera faktorer, såsom boets storlek, dess skick, och den mängd arbete som krävs för att tömma och städa det ordentligt. Det är viktigt att förstå att en korrekt utförd dödsbostädning inte bara innebär en ytlig rengöring, utan ofta en omfattande process som kan inkludera allt från sortering och bortforsling av personliga tillhörigheter till djuprengöring av bostaden. Du ber om en gratis offert direkt här på vår hemsida för dödsbo städningen.

Kostnaden för dödsbo städning i Stockholm beror på flera faktorer, inklusive boendets storlek och omfattningen av städningen som krävs. Vi erbjuder en kostnadsfri och detaljerad offert baserad på en noggrann bedömning av dina specifika behov och önskemål.

Byggstädning är en kritisk och specialiserad städtjänst designad för att hantera de unika utmaningar som uppstår på byggarbetsplatser. Det är en tjänst som går utöver traditionell städning genom att fokusera på att avlägsna byggavfall och smuts som är resultatet av byggprocessen. Detta kan inkludera allt från grovstädning under byggets gång för att hålla arbetsplatsen säker och organiserad, till en mer detaljerad och finstädning efter att byggarbetet är slutfört för att förbereda platsen för slutinspektion eller inflyttning. Byggstädning säkerställer att byggarbetsplatser är fria från faror som kan skada byggarbetare eller framtida invånare och att slutresultatet av byggprojektet presenteras i bästa möjliga skick.

Ja, städning av dödsbo kvalificerar ofta för rutavdrag, vilket kan minska kostnaden för tjänsten avsevärt. Vi på Ekofox är väl förtrogna med de gällande reglerna för rut-avdrag och kan bistå dig med rådgivning och hjälp för att utnyttja dessa förmåner till fullo.

EKOFOX - Stockholm

Kontakta en professionell städfirma Stockholm
Fyll i formuläret nedan!